Bất động sản VRC đạt 79 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng, tăng 140% so với cùng kỳ
THỨ 3, 31/07/2018, 11:04

Lợi nhuận của VRC đến chủ yếu từ việc chuyển nhượng Công ty VRC Sài Gòn – là chủ đầu tư dự án khu dân cư 5ha tại phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM.

Bất động sản VRC đạt 79 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng, tăng 140% so với cùng kỳ
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (mã chứng khoán: VRC) đã công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018.

Theo đó, doanh thu và các khoản thu nhập của công ty mẹ đạt 93,76 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 83,35 tỷ đồng, lần lượt tăng 140% và 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

VRC cho biết, doanh thu và lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng vốn và cổ phần công ty con khi Công ty thực hiện theo nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua về việc chuyển nhượng Công ty VRC Sài Gòn – là chủ đầu tư dự án khu dân cư 5ha tại phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM.

Được biết, trong kỳ Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với đối tác về việc chuyển nhượng từng phần cổ phần công ty con theo tiến độ do hai bên thống nhất và sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng 100% công ty con trong năm 2018.

Theo báo cáo hợp nhất, đến thời điểm 30/06/2018, tổng tài sản Công ty đạt 1.102 tỷ, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản bao gồm các khoản phải thu 251,6 tỷ, hàng tồn kho 491,6 tỷ, đầu tư vào công ty con và công ty liên kết là 303,7 tỷ. Công ty không sử dụng nợ vay.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 804 tỷ, tương ứng với giá trị số sách (BVPS) đạt 16.077 đồng/cổ phần.

Còn theo báo cáo hợp nhất, doanh thu và các khoản thu nhập lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 101,96 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế đạt 78,7 tỷ, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có sự chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế trong báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng là do việc hạch toán theo Thông tư 202/2014/TT-BTC, theo đó, Lãi/lỗ chuyển nhượng vốn trên Báo cáo riêng công ty mẹ được ghi nhận theo Phương pháp giá vốn còn trên BTCT hợp nhất, khoản lãi/lỗ khi chuyển nhượng vốn được xác định theo phương pháp tài sản thuần mà trong kỳ giá trị tài sản thuần tại Công ty con tăng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bitnami